Публичный договор оферты.

Компанія БінХост (beinhost.com), іменована надалі Виконавець, з одного боку; Користувач послугами хостингу, іменований надалі Замовник, з іншого боку, уклали цю Угоду про таке.

Викладена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця будь-якій фізичній особі (далі - Замовник) укласти Угоду на надання послуг хостингу. Зазначена Угода є публічною, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх замовників. Замовник висловлює свою безумовну згоду та приймає всі умови викладені в даній Угоді, Правилах користування послуг, прайсах (тарифах) Замовника, що є невід'ємними частинами даної Угоди, шляхом оформлення Заявки (Замовлення) на послуги Виконавця.

Виконавець і Замовник що, разом іменовані Сторони, а окремо Сторона, укладають цю Угоду про наступне:

1. Предмет Угоди

1.1 За цією Угодою, відповідно до замовлення Замовника, Виконавець бере на себе зобов'язання з надання наступних послуг: розміщення веб-сторінки в мережі Інтернет, реєстрація доменного імені, надання в оренду виділених серверів та інші послуги, що зазначені в прайсах (тарифах), на умовах обраного Замовником тарифного плану, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги.

1.2 При виконанні та/або тлумаченні умов цієї Угоди Сторони зобов'язуються неухильно керуватися Правилами користування послугами та чинним законодавством України.

2. Умови виконання Угоди

2.1. Протягом 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Виконавець встановлює і виконує відповідні налаштування віртуального веб-сервера і забезпечує Замовника необхідною, на розсуд Виконавця, інформацією для адміністрування віртуального веб-сервера.

2.2 Виконавець забезпечує доступ у мережі Інтернет до віртуального веб-сервера Замовника цілодобово протягом семи днів на тиждень, з урахуванням умов цієї Угоди та Правил користування послуг.

2.3 Виконавець зобов'язується безоплатно* зареєструвати на строк 1 (один) рік та делегувати, протягом першого оплаченого строку надання послуг, доменного ім'я для Замовника за умови, що тип замовлення та строк його передоплати перелічено у переліку осіб, які мають право на безоплатну* реєстрацію доменного імені в обраній Замовником зоні. Умови отримання безкоштовних* доменів перераховані на сторінці https://beinhost.com/domain-free.html
*Під безкоштовною реєстрацією (отриманням) мається на увазі можливість зареєструвати доменне ім'я за 0,01 грн.

2.4 Замовник погоджується з умовами регулювання відносин у використанні конфіденційної інформації, комерційної таємниці та обробки персональних даних, що містяться у відповідних пунктах Правил користування послугами

3. Вартість і порядок оплати

3.1 Вартість послуг за цим Договором на момент його укладення визначається тарифами (Прейскурантом) Виконавця, які розміщені за адресою https://beinhost.com/. Виконавець має право змінювати тарифи (Прейскурант) на свій розсуд, в односторонньому порядку, шляхом публікації нових тарифів на офіційному сайті Виконавця https://beinhost.com/. Нові тарифи починають діяти з моменту їх опублікування.
Замовник зобов'язаний самостійно перевіряти актуальність інформації про характеристики та вартість послуг. У разі неотримання Виконавцем протягом 5 календарних днів від Замовника письмових заперечень щодо зміни характеристики або вартості Послуг, вважається, що Замовник повністю погодився з такими змінами. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не проводиться. У разі незгоди з новими тарифами, Замовник, протягом 24 годин, з дати публікації, надсилає лист на адресу офіційної електронної пошти Виконавця після чого, сторони вирішують питання нових тарифів шляхом переговорів.
У разі недосягнення згоди Сторонами щодо нових тарифів, Виконавець вправі розірвати дану угоду та припинити надання послуг, про що повідомляє Замовника, в порядку, встановленому Правилами користування хостингом.

3.2 У разі відсутності оплати за продовження послуги протягом 7 (семи) календарних днів (для хостинг-акаунтів або VPS/VDS) / 24 (двадцяти чотирьох) годин (для виділених серверів) з дати закінчення терміну попередньої оплати замовленої послуги, Виконавець має право заблокувати обліковий запис (призупинити надання послуг) Замовника. Відновлення роботи акаунта можливе тільки після погашення заборгованості.

3.3 Відсутність оплати за продовження хостингу або VPS/VDS облікового запису протягом 30 (тридцяти) календарних днів зі встановленої дати розрахунків, а відсутність оплати за продовження виділеного сервера протягом 48 (сорока восьми) годин з дати встановленого строку оплати дії даної послуги дає право Виконавцю на розірвання даного договору з подальшим видаленням даних Замовника, що зберігаються на сервері.

3.4 У разі виникнення технічної необхідності, Замовник має право замовити зміну тарифного плану в бік поліпшення його показників (Upgrade тарифного плану**), доплативши різницю у вартості, або змінити тарифний план на менш продуктивний (Downgrade тарифного плану**). Вартість, умови та порядок зміни тарифного плану визначаються в Правилах користування хостингом.
** Терміни та поняття, що використовуються в цій угоді, визначені в Правилах користування хостингом.

3.5 У разі невідповідності роботи послуги Віртуального хостингу або VPS/VDS, умовам обраного тарифного плану, Замовник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати початку користування послугами відмовитися від замовлених послуг та отримати назад передоплату за послуги. У разі здійснення реєстрації доменного імені за акцією, тобто безоплатно*, із суми, що підлягає поверненню, обчислюється реальна вартість реєстрації доменного імені. Оплата, здійснена за реєстрацію доменних імен, замовлення виділених серверів або будь-яких додатків (таких як програмні ліцензії, додаткові IP-адреси тощо), з огляду на специфіку оплати таких послуг, не повертається Замовнику.

3.6 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця, відповідні зміни публікуються на його офіційному сайті beinhost.com. З моменту публікації нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця Замовник зобов'язаний здійснювати платежі тільки від особи, зазначеної при оформленні замовлення, і самостійно несе відповідальність за здійснені за застарілими реквізитами платежі.

4. Права та обов'язки Замовника

4.1 Виконавець надає повний комплект необхідної інформації (інструкцій) необхідної, на його розсуд, для розміщення даних на веб-сервері. При цьому Замовник повинен мати мінімальні знання необхідні для управління акаунтом. Виконавець не приймає на себе зобов'язання з навчання Замовника або надання йому технічної інформації, окрім тієї, що безпосередньо пов'язана зі специфічними особливостями даних послуг.

4.2 Замовник зобов'язується не передавати і не передоручати свої права і зобов'язання за цією Угодою будь-яким іншим третім особам.

4.3 Замовник зобов'язується використовувати мережу Інтернет тільки в легальний спосіб, дотримуючись чинного законодавства, норм і правил користування мережами передавання даних і несе відповідальність за їх недотримання відповідно до чинного законодавства.

4.4 При реєстрації Замовник зобов'язаний вказати достовірні дані про себе, а саме: ПІБ, адреса, email, телефон. Виконавець має право Вимагати надати скан копії документів для підтвердження особи замовника. У разі відмови надати документи або в разі коли реєстраційні дані не відповідають реальним, Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні послуг Замовнику без повернення грошових коштів.

4.5 При зміні тарифів Замовник має право користуватися наданими Послугами за старими тарифами увесь строк передоплати.

4.6 Замовник самостійно несе відповідальність за шкоду будь-якого роду, завдану ним або третьою особою будь-яким особам у ході використання Замовником послуг Виконавця, зокрема, якщо такі збитки або правопорушення скоєні у разі втрати (заволодіння сторонніми третіми особами) логіна (імені користувача) та/або пароля (Password).

4.7 Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати рахунки за надання послуг Виконавцем за встановленими тарифами у визначений Виконавцем у тарифних планах термін.

4.8 Замовник є одноосібним власником логіна (імені користувача) та пароля (Password). Виконавець має право відсилати втрачені паролі або змінювати їх на інші, тільки при письмовому запиті з контактного е-мейла, і тільки на Контактний е-мейл. Виконавець не несе відповідальності за звернення третіх осіб з контактного е-мейлу Замовника від його імені.

4.9 Замовник несе відповідальність за втрату логіна та/або пароля, що може призвести до заволодіння обліковим записом іншими особами, і як наслідок, зміну та/або видалення інформації повністю або частково на цьому обліковому записі.

4.10. Замовник зобов'язаний регулярно оновлювати встановлене ним у його акаунті ПЗ для забезпечення безпеки. Усі ризики доступу (злому) третіми особами до встановленого Замовником ПЗ, ПЗ, що знаходиться на сервері або в акаунті Замовника, несе Замовник.

4.11. Замовник зобов'язаний дотримуватися Правил користування послугами.

5. Права та обов'язки Виконавця

5.1 Виконавець зобов'язується у разі відсутності доступу до веб - сервера Замовника з вини Виконавця компенсувати безоплатним продовженням наданої послуги на строк відсутності доступу до веб - сервера або інший строк на його розсуд.

5.2 Виконавець зобов'язується щотижня робити повне резервне копіювання даних Замовника. У разі втрати не з вини Виконавця (внаслідок помилки або недбалості Замовника) їхнє відновлення проводиться безоплатно, але не більше одного разу на місяць. При повторній втраті даних, що сталася не з вини Виконавця, протягом одного календарного місяця їх відновлення проводиться за додаткову плату - 100,00 грн. (Сто грн. 00 коп.) за кожне відновлення.

5.3 Виконавець залишає за собою право зміни виділеної Замовнику IP-адреси, якщо це викликано технічною необхідністю. Якщо Замовник використовує DNS-сервера Виконавця, ця зміна відбудеться непомітно для Замовника. Якщо Замовник користується своїми DNS або DNS третьої сторони, то він зобов'язується самостійно змінити налаштування DNS зон своїх доменів.

5.4 Виконавець має право змінювати тарифи без попереднього узгодження із замовником. Нові тарифи набувають чинності з моменту публікації їх на сайті Виконавця https://beinhost.com згідно з умовами, зазначеними в Правилах.

5.5 Виконавець залишає за собою право без попередження призупинити обслуговування Замовника або розірвати Договір в односторонньому порядку в разі порушення Замовником умов цієї Угоди та у випадках, зазначених у Правилах.

 1. розміщення Замовником на своєму віртуальному web-сервері інформації, що ображає честь і гідність інших людей;
 2. розміщення Замовником на своєму віртуальному web-сервері інформації еротичного або порнографічного характеру;
 3. розміщення Замовником на своєму віртуальному web-сервері інформації, яка суперечить законодавству України;
 4. за рішенням уповноваженої державної установи, відповідно до законодавства України;
 5. у разі використання на своєму хостинг-акаунті proxy-server, VPN-тунелів;
 6. у разі виявлення (підозри) Виконавцем факту надання Замовником, під час проходження реєстрації, заповнення бланка замовлення, неповної, неправдивої, неточної інформації. Виконавець може відновити обслуговування тільки після надання Замовником документів, що підтверджують зазначену ним під час укладення Договору інформацію.

5.6 Виконавець залишає за собою право негайно призупинити обслуговування Замовника в разі встановлення факту підтримки або використання будь-якої spam-активності, включно з, але не обмежуючись такими діями:

 1. реклама своїх web-сторінок шляхом розсилки spam;
 2. масове розсилання spam із будь-якої підмережі будь-якими методами;
 3. будь-яка підтримка spam, хакінгу, крекінгу та інших незаконних дій у мережі Інтернет;
 4. використання програмного забезпечення, що має ознаки комп'ютерних вірусів та інших компонентів, які прирівнюються до них.

5.7 Виконавець має право призупинити надання послуг, якщо представники Виконавця класифікують будь-які дії, що здійснені або виконуються Замовником або третіми особами через послуги, що надаються Виконавцем за даним Договором, як такі, що завдають або здатні завдати шкоди Виконавцю, або іншим замовникам, або нормальному функціонуванню сервера, на якому знаходиться акаунт Замовника, а саме дії спричинені:

 1. виконання некоректних скриптів, які викликають навантаження понад 50% на одне ядро процесору протягом 30 секунд;
 2. генерацією значного трафіку - понад 10% від загального трафіку сервера;
 3. генерацією значного навантаження, що перевищує ліміт навантаження, встановлений обраним Замовником тарифним планом.

5.8 У разі неусунення можливих причин некоректного функціонування сервера, зазначених у п. 5.7 протягом 3 (трьох) календарних днів з дати офіційного Попередження, яке Виконавець зобов'язаний направити на Контактний e-mail або факс Замовника, Виконавець має право розірвати цей Договір, надавши Замовнику 15 (п'ятнадцять) календарних днів на перенесення даних. При цьому Виконавець зобов'язується повернути залишок невикористаних коштів.

5.9 Виконавець має право призупинити надання послуг на період ремонтних робіт, за умови інформування Замовника про такі роботи за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати їх проведення.

5.10 Виконавець не повертає залишок коштів Замовника, окрім випадку передбаченого в пункті 3.5. Залишок коштів Замовника може бути використаний виключно на оплату послуг Виконавця.

6. Відповідальність сторін, вирішення спорів

6.1 Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки Замовника, понесені прямим або непрямим чином або заподіяні третім особам внаслідок використання Замовником Послуг.

6.2 Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, що розміщується Замовником.

6.3 Виконавець не несе відповідальності за затримку та/або втрату вхідної та/або вихідної електронної пошти Замовника у випадку, коли Замовник використовує спільну IP-адресу сервера.

6.4 При розірванні договору через недотримання Замовником положень Правил або у разі встановлення факту незаконних дій, зокрема передбачених Правилами, невикористана частина коштів Замовнику не повертається.

6.5 Усі суперечності між Сторонами щодо виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.6 Можливість повернення або неповернення коштів чи їхнього залишку залежить від причин дострокового розірвання Договору, які описані в Договорі або за взаємною домовленістю Сторін. У будь-якому випадку, остаточне рішення про повернення коштів Замовнику приймається Виконавцем.

6.7 У разі виникнення у зв'язку з розміщенням будь-якої інформації на веб-сторінці, претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або послуг, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов'язується компенсувати Виконавцю у повному обсязі збитки, витрати, включно зі штрафними санкціями. При цьому, Замовник гарантує, що інформація, яка розміщується на веб-сторінці є повною, достовірною, не зачіпає авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, будь-яких інших прав третіх осіб та відповідає вимогам чинного міжнародного та українського законодавства. Замовник гарантує, що він здійснює свою діяльність на законних підставах, відповідно до вимог чинного законодавства і самостійно несе відповідальність, якщо це не так.

6.8 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов Договору, якщо це є наслідком форс-мажорних обставин у загальноприйнятому розумінні.

6.9 Здійснивши замовлення (оформивши заявку) будь-якої послуги, Замовник підтверджує, що він ознайомився з текстом цієї Оферти, Правилами користування хостингом та іншими матеріалами, на які посилається Оферта та які є її невід'ємною частиною, що її зміст та умови повністю йому зрозумілі, погоджується та приймає всі умови та зобов'язується їх виконувати, дотримуватись умов реєстрації та нести відповідальність згідно з умовами Оферти і чинним законодавством.